How to learn WordPress to upload a tgz file

In mijn vorige post wilde ik een tgz uploaden (een ge-gzipte tar file) in wordpress, maar kreeg steeds een ‘Sorry this is not permitted for security reasons’. Ik ga dan altijd direct in de ‘dat bepaal ik zelf wel’ mode.

Enfin. Een oplossing was om een mime type toe te voegen en een ‘fuck you’ WordPress in de site config in te bouwen. Deze regels heb ik toegevoegd aan de functions.php om een tgz toe te voegen.

define('ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true);

add_filter( 'upload_mimes', function() {
  $mimes = ['tgz' => 'application/gzip'];
  return $mimes;
});

Die eerste regel van define ALLOW….. is de ‘fuck you’ regel en de tweede add_filter voegt tgz als mimetype toe.

Overigens werkt dit niet vanuit de Gutenberg editor, maar moet je het bestand eerst uploaden in de media om het daarna als file aan je post te kunnen attachen. Omslachtig, maar zo werkt het wel.

Misschien toch ook maar eens naar Github kijken voor dit soort uploads.