Bash timer script

Bij het opruimen van een harde schijf vond ik nog een leuk scriptje wat ik ooit eens geschreven had. Een timer. Start het script met aantal seconden als parameter en er wordt een timer getoond die aftelt naar 0 en dan een bel laat rinkelen:

$countdown 30
$00:00:30

Er zijn wel een paar voorwaarden. mpv moet geinstalleerd zijn en 2 mp3’tjes Ticking-noise.mp3 en Ringin-clock.mp3 moeten in dezelfde folder als het script staan. Script en mp3’tjes zijn als gezipte tarfile onderaan bijgevoegd.

#!/bin/bash
##default 60 seconds
seconds=5;

##if argument exists, then overrule the default
if [ ! -z "$1"  ]
then
 seconds=$1;
fi

##start ticking (background)
##echo tik tak
mpv ./Ticking-noise.mp3 --no-terminal --loop-file=inf &
P1=$!
disown $P1

##start the count down and show the ticker
date1=$((`date +%s` + $seconds));
while [ "$date1" -ge `date +%s` ]; do
  echo -ne "$(date -u --date @$(($date1 - `date +%s` )) +%H:%M:%S)\r";
  sleep 0.1;
done

##stop ticking
kill -KILL $P1

## tingeling for 10 seconds 
##echo ""
##echo tring1
mpv ./Ringing-clock.mp3 --no-terminal --length=5