spamassassin leren wat spam is

De mails die binnen komen onze prive mail-server worden op Spam gecontroleerd door Spamassassin. Als een mail als spam wordt gezien dan wordt aan het onderwerp [SPAM] toegevoegd met een ‘spam-waarde’. Alles met waarde groter dan 4.5 is spam. Maar regelmatig piepen er mailtjes tussendoor die wel spam zijn, maar net niet aan de 4.5 punten toekomen. Hier komt het lerend vermogen van Spamassassin om de hoek kijken. Eigenlijk moet je zelf Spamassassin ook nog bijbrengen welke mailtjes als spam moeten worden gezien.

Hiervoor is de hulp van Thunderbird ook nodig. In de mail zit in de engelse variant een button Junk en in de nederlandse een button Ongewenst. In de security configuratie is nu nog nodig om deze button een extra extra actie te geven door de mail naar de ‘Spam’ folder te verplaatsen.

Belangrijk is dat ik alleen imap servers gebruik. De “Verplaats naar Junk folder” aktie vind dus plaats op de server zelf.

Op de server heb ik een cronjob ingericht die deze junk folder als input gebruik om Spamassassin bijles te geven door een redelijk eenvoudig commando aan de crontab toe te voegen:

5 0 * * * /usr/bin/sa-learn --spam /var/mail/vhosts/[mijn domein]/[gebruiker]/.Junk/cur

Dit zou voldoende moeten zijn om SpamAssassin bij te leren.

De tijd zal het leren

Oud Hollandsch Spreeckwoord