Spam stats (2021)

Als voortzetting op mijn vorige post. Nu met wat extra info. Eerste kolom geeft totaal aantal mailtjes wat ik heb gekregen. De tweede kolom is aantal mailtjes wat als spam wordt gezien tov het totaal. De derde kolom geeft de aantallen die door spamassassin als spam zijn gedetecteerd en de laatste kolom aantal wat ik wel als spam betitel, maar door spamassassin niet als zodanig is aangeduid. Die laatste zijn het Spamassassin ‘learning’ proces ingegaan.

totaalspamhitsmissed
Januari 13291262 (95%)1240 (98,3%)22 (1.7%)
Februari11261081 (95,2%)1043 (96,5%)38 (3,5%)
Maart13681303 (95,2%)1267 (97,2%)36 (2,8%)